SẮP XẾP SẢN PHẨM

Mã SP:

Giá Card màn hình ASL RTX 2060…
Liên hệ: 0973.033.896
6.390.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình ASL RTX 2060…
 • Giá bán: 6.390.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Card màn hình ASL RTX 3050…
Liên hệ: 0973.033.896
5.390.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình ASL RTX 3050…
 • Giá bán: 5.390.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Card màn hình ASL RTX 3070…
Liên hệ: 0973.033.896
9.990.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình ASL RTX 3070…
 • Giá bán: 9.990.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

 

Mã SP:

Giá Card màn hình Asus Cerberus GeForce…
Liên hệ: 0973.033.896
5.899.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình Asus Cerberus GeForce…
 • Giá bán: 5.899.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Card màn hình Asus TUF GeForce…
Liên hệ: 0973.033.896
4.999.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình Asus TUF GeForce…
 • Giá bán: 4.999.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Card màn hình Colorful GeForce RTX…
Liên hệ: 0973.033.896
7.650.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình Colorful GeForce RTX…
 • Giá bán: 7.650.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Card Màn Hình Colorful GeForce RTX…
Liên hệ: 0973.033.896
8.190.000 
Còn hàng
Giá Card Màn Hình Colorful GeForce RTX…
 • Giá bán: 8.190.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Card màn hình Gigabyte GeForce GTX…
Liên hệ: 0973.033.896
2.950.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình Gigabyte GeForce GTX…
 • Giá bán: 2.950.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Card màn hình MSI GeForce GTX…
Liên hệ: 0973.033.896
4.599.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình MSI GeForce GTX…
 • Giá bán: 4.599.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Card màn hình MSI GeForce GTX…
Liên hệ: 0973.033.896
7.799.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình MSI GeForce GTX…
 • Giá bán: 7.799.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Card màn hình Zotac Gaming GeForce…
Liên hệ: 0973.033.896
10.490.000 
Còn hàng
Giá Card màn hình Zotac Gaming GeForce…
 • Giá bán: 10.490.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Athlon 200GE (3.2 GHz,…
Liên hệ: 0973.033.896
1.499.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Athlon 200GE (3.2 GHz,…
 • Giá bán: 1.499.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Athlon 3000G (3.5GHz, 2…
Liên hệ: 0973.033.896
1.399.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Athlon 3000G (3.5GHz, 2…
 • Giá bán: 1.399.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen 3 3200G (3.6GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
2.209.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen 3 3200G (3.6GHz…
 • Giá bán: 2.209.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
3.750.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz…
 • Giá bán: 3.750.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
3.950.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz…
 • Giá bán: 3.950.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
5.490.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz…
 • Giá bán: 5.490.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

 

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen 9 3900X (3.8GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
12.500.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen 9 3900X (3.8GHz…
 • Giá bán: 12.500.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen 9 3950X (3.5GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
19.300.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen 9 3950X (3.5GHz…
 • Giá bán: 19.300.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
8.990.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz…
 • Giá bán: 8.990.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X (3.8GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X (3.8GHz…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen Threadripper 3970X Processor…
Liên hệ: 0973.033.896
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen Threadripper 3970X Processor…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU AMD Ryzen Threadripper 3990X (2.9GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
102.500.000 
Còn hàng
Giá CPU AMD Ryzen Threadripper 3990X (2.9GHz…
 • Giá bán: 102.500.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i3-12100F (3.3GHz turbo 4.3GHz…
Liên hệ: 0973.033.896
2.290.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i3-12100F (3.3GHz turbo 4.3GHz…
 • Giá bán: 2.290.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i3-13100F (turbo 4.5GHz |…
Liên hệ: 0973.033.896
3.390.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i3-13100F (turbo 4.5GHz |…
 • Giá bán: 3.390.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i3-13100F là: 3.390.000đ

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i3-9100F (3.6GHz turbo…
Liên hệ: 0973.033.896
4.200.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i3-9100F (3.6GHz turbo…
 • Giá bán: 4.200.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i5 14400 (Intel…
Liên hệ: 0973.033.896
6.299.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i5 14400 (Intel…
 • Giá bán: 6.299.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i5 14400F (Intel…
Liên hệ: 0973.033.896
5.549.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i5 14400F (Intel…
 • Giá bán: 5.549.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i5 14500 (Intel…
Liên hệ: 0973.033.896
6.699.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i5 14500 (Intel…
 • Giá bán: 6.699.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i5-12600K (2.8GHz turbo 4.9GHz,…
Liên hệ: 0973.033.896
7.390.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i5-12600K (2.8GHz turbo 4.9GHz,…
 • Giá bán: 7.390.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i5-12600K là: 7.390.000đ

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i5-13400F (10 Nhân/16…
Liên hệ: 0973.033.896
5.390.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i5-13400F (10 Nhân/16…
 • Giá bán: 5.390.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i5-13400F là: 5.290.000đ

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i5-13500 (14 Nhân/20…
Liên hệ: 0973.033.896
6.550.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i5-13500 (14 Nhân/20…
 • Giá bán: 6.550.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i5-13500 là: 6.490.000đ

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i5-13600K (14 Nhân…
Liên hệ: 0973.033.896
8.390.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i5-13600K (14 Nhân…
 • Giá bán: 8.390.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i5-13600K là: 8.390.000đ

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i7-12700K (3.6GHz turbo…
Liên hệ: 0973.033.896
9.490.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i7-12700K (3.6GHz turbo…
 • Giá bán: 9.490.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i7-12700K là: 9.490.000đ

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i7-13700K (16 Nhân…
Liên hệ: 0973.033.896
11.099.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i7-13700K (16 Nhân…
 • Giá bán: 11.099.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i7-13700K là: 11.099.000đ

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i7-8700 (3.2GHz turbo…
Liên hệ: 0973.033.896
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i7-8700 (3.2GHz turbo…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i7-9700F (3.0GHz turbo…
Liên hệ: 0973.033.896
8.050.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i7-9700F (3.0GHz turbo…
 • Giá bán: 8.050.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i9-10900 (2.8GHz up…
Liên hệ: 0973.033.896
6.990.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i9-10900 (2.8GHz up…
 • Giá bán: 6.990.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i9-10900 là: 6.990.000đ

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i9-12900K (16 nhân…
Liên hệ: 0973.033.896
13.290.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i9-12900K (16 nhân…
 • Giá bán: 13.290.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i9-12900K là: 13.290.000đ

Mã SP:

Giá CPU Intel Core i9-13900K (24 nhân…
Liên hệ: 0973.033.896
15.690.000 
Còn hàng
Giá CPU Intel Core i9-13900K (24 nhân…
 • Giá bán: 15.690.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

Giá bán lẻ CPU i9-13900K là: 15.690.000đ