SẮP XẾP SẢN PHẨM

Mã SP:

Giá Bộ PC AMD Ryzen 7 5800X…
21.157.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC AMD Ryzen 7 5800X…
 • Giá bán: 21.157.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
11.547.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
 • Giá bán: 11.547.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Colorfire Meow Collection…
27.390.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Colorfire Meow Collection…
 • Giá bán: 27.390.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i3-12100F…
10.666.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i3-12100F…
 • Giá bán: 10.666.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i3-12100F…
8.990.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i3-12100F…
 • Giá bán: 8.990.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i3-12100F…
13.429.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i3-12100F…
 • Giá bán: 13.429.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i3-13100F…
14.197.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i3-13100F…
 • Giá bán: 14.197.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i5-12400F…
13.525.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i5-12400F…
 • Giá bán: 13.525.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i5-12400F…
16.212.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i5-12400F…
 • Giá bán: 16.212.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i5-12400F…
28.215.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i5-12400F…
 • Giá bán: 28.215.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i5-14600K…
27.997.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i5-14600K…
 • Giá bán: 27.997.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i7-12700KF…
37.728.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i7-12700KF…
 • Giá bán: 37.728.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i7-13700KF…
30.557.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i7-13700KF…
 • Giá bán: 30.557.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i7-14700K…
43.638.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i7-14700K…
 • Giá bán: 43.638.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i7-14700K…
40.787.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i7-14700K…
 • Giá bán: 40.787.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i9-13900K…
67.338.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i9-13900K…
 • Giá bán: 67.338.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i9-13900K…
73.754.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i9-13900K…
 • Giá bán: 73.754.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Gaming Intel Core i9-14900K…
88.168.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Gaming Intel Core i9-14900K…
 • Giá bán: 88.168.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-12400F |…
16.390.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-12400F |…
 • Giá bán: 16.390.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-12400F |…
16.900.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-12400F |…
 • Giá bán: 16.900.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13400 |…
18.902.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13400 |…
 • Giá bán: 18.902.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13400F |…
21.237.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13400F |…
 • Giá bán: 21.237.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13400F |…
22.508.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13400F |…
 • Giá bán: 22.508.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13500 |…
18.867.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13500 |…
 • Giá bán: 18.867.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13500 |…
27.405.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13500 |…
 • Giá bán: 27.405.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13500 |…
23.183.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13500 |…
 • Giá bán: 23.183.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13500 |…
42.857.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13500 |…
 • Giá bán: 42.857.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
22.297.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
 • Giá bán: 22.297.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
22.567.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
 • Giá bán: 22.567.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
26.196.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
 • Giá bán: 26.196.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
25.829.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
 • Giá bán: 25.829.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
30.275.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i5-13600K |…
 • Giá bán: 30.275.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i7-13700 |…
31.788.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i7-13700 |…
 • Giá bán: 31.788.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i7-13700 |…
54.627.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i7-13700 |…
 • Giá bán: 54.627.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Chương trình khuyến mãi

 

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
32.228.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
 • Giá bán: 32.228.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
32.155.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
 • Giá bán: 32.155.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
38.748.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
 • Giá bán: 38.748.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
34.926.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
 • Giá bán: 34.926.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
43.046.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
 • Giá bán: 43.046.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
54.367.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Core i7-13700K |…
 • Giá bán: 54.367.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng