SẮP XẾP SẢN PHẨM

Mã SP:

Giá PC Gaming Intel Core i3-9100F |…
4.580.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming Intel Core i3-9100F |…
 • Giá bán: 4.580.000 
 • Bảo hành: Lên đến 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Gaming MAGEN10106 (Intel Core i3-10105F…
9.990.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming MAGEN10106 (Intel Core i3-10105F…
 • Giá bán: 9.990.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Gaming MAGEN10106 (Intel Core i5-10400F…
10.690.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming MAGEN10106 (Intel Core i5-10400F…
 • Giá bán: 10.690.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Gaming MAGEN10166 (Intel Core i3-10105F…
8.690.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming MAGEN10166 (Intel Core i3-10105F…
 • Giá bán: 8.690.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Gaming MAGEN9960 (i3-9100F | GTX…
6.999.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming MAGEN9960 (i3-9100F | GTX…
 • Giá bán: 6.999.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Gaming MAi312206 (Intel Core i3-12100F…
10.390.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming MAi312206 (Intel Core i3-12100F…
 • Giá bán: 10.390.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Gaming MAi312306 (Intel Core i3-12100F…
12.990.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming MAi312306 (Intel Core i3-12100F…
 • Giá bán: 12.990.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Gaming MAi510166 (Intel Core i5-10400F|…
9.490.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming MAi510166 (Intel Core i5-10400F|…
 • Giá bán: 9.490.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Gaming MAi510206 (Intel Core i5-10400F…
9.990.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming MAi510206 (Intel Core i5-10400F…
 • Giá bán: 9.990.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Gaming MAi512306 (Intel Core i5-12400F…
14.990.000 
Còn hàng
Giá PC Gaming MAi512306 (Intel Core i5-12400F…
 • Giá bán: 14.990.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Intel Core i5-9400F | GTX…
8.299.000 
Còn hàng
Giá PC Intel Core i5-9400F | GTX…
 • Giá bán: 8.299.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC VP MAVP8li3 (Intel Core i3-4130…
3.890.000 
Còn hàng
Giá PC VP MAVP8li3 (Intel Core i3-4130…
 • Giá bán: 3.890.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC VP MAVP8li5 (Intel Core i5-4460…
4.250.000 
Còn hàng
Giá PC VP MAVP8li5 (Intel Core i5-4460…
 • Giá bán: 4.250.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC VP MAVP8li5 (Intel Core i7-4770…
4.990.000 
Còn hàng
Giá PC VP MAVP8li5 (Intel Core i7-4770…
 • Giá bán: 4.990.000 
 • Bảo hành: Lên đến 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng