SẮP XẾP SẢN PHẨM

Giá Bộ cấp nguồn PoE RUIJIE RG-E-120(GE)…
 • Giá bán: 390.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ cấp nguồn PoE RUIJIE RG-E-130(GE)…
 • Giá bán: 780.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia HDMI Ugreen 40203 8…
1.790.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia HDMI Ugreen 40203 8…
 • Giá bán: 1.790.000 
 • Bảo hành: 18 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia HDMI Ugreen 40218 16…
3.950.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia HDMI Ugreen 40218 16…
 • Giá bán: 3.950.000 
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng D-Link DGS-1016C 16…
1.350.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng D-Link DGS-1016C 16…
 • Giá bán: 1.350.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng D-Link DGS-1024C 24…
700.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng D-Link DGS-1024C 24…
 • Giá bán: 700.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng D-Link DGS-1210-28P 28…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng Dahual DH-PFS3008-8GT-L 8…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng DrayTek Vigor 2912…
1.170.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng DrayTek Vigor 2912…
 • Giá bán: 1.170.000 
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng DrayTek Vigor 300B…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng DrayTek Vigor2925 5…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng DrayTek Vigor2927 Mới…
4.199.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng DrayTek Vigor2927 Mới…
 • Giá bán: 4.199.000 
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng DrayTek Vigor3220 5…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng Gigabit Switch TP-Link…
2.050.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng Gigabit Switch TP-Link…
 • Giá bán: 2.050.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng HIKVISION DS-3E0310P-E/M 8…
1.499.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng HIKVISION DS-3E0310P-E/M 8…
 • Giá bán: 1.499.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng HIKVISION DS-3E0318P-E/M 16…
 • Giá bán: 3.650.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng HIKVISION DS-3E0326P-E 24…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng ONV H1064PLS 4…
550.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng ONV H1064PLS 4…
 • Giá bán: 550.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng ONV H1108PLS 8…
649.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng ONV H1108PLS 8…
 • Giá bán: 649.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng Planet GS-4210-24T2S Managed…
 • Giá bán: 3.750.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng Planet GS-5220-48T4X 48…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng Planet GSW1601 16…
 • Giá bán:
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng Planet GSW2401 24…
2.350.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng Planet GSW2401 24…
 • Giá bán: 2.350.000 
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng PoE SPOE0402 4…
450.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng PoE SPOE0402 4…
 • Giá bán: 450.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG105G Mới…
1.720.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG105G Mới…
 • Giá bán: 1.720.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG2100-P v2…
4.110.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG2100-P v2…
 • Giá bán: 4.110.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG210G-P Mới…
3.300.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG210G-P Mới…
 • Giá bán: 3.300.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG3230 Mới…
13.310.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG3230 Mới…
 • Giá bán: 13.310.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG3250 Mới…
23.750.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG3250 Mới…
 • Giá bán: 23.750.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES05G Mới…
340.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES05G Mới…
 • Giá bán: 340.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES08G Mới…
480.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES08G Mới…
 • Giá bán: 480.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES105D Mới…
340.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES105D Mới…
 • Giá bán: 340.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES105GD Mới…
480.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES105GD Mới…
 • Giá bán: 480.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES108D Mới…
390.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES108D Mới…
 • Giá bán: 390.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES108GD Mới…
600.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES108GD Mới…
 • Giá bán: 600.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES109G-LP-L Mới…
 • Giá bán: 1.830.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES126G-LP-L Mới…
 • Giá bán: 5.690.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES126G-P-L Mới…
6.330.000 
Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES126G-P-L Mới…
 • Giá bán: 6.330.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP Mới…
 • Giá bán: 3.730.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng
Giá Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP-P Mới…
 • Giá bán: 8.430.000 
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng