SẮP XẾP SẢN PHẨM

Mã SP:

Giá Bộ Máy Tính Dual Intel Xeon…
Liên hệ: 0973.033.896
21.495.000 
Còn hàng
Giá Bộ Máy Tính Dual Intel Xeon…
 • Giá bán: 21.495.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ Máy Tính Intel Xeon E5…
Liên hệ: 0973.033.896
14.095.000 
Còn hàng
Giá Bộ Máy Tính Intel Xeon E5…
 • Giá bán: 14.095.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
Liên hệ: 0973.033.896
23.505.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
 • Giá bán: 23.505.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
Liên hệ: 0973.033.896
29.195.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
 • Giá bán: 29.195.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
Liên hệ: 0973.033.896
26.007.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
 • Giá bán: 26.007.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
Liên hệ: 0973.033.896
27.707.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
 • Giá bán: 27.707.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
Liên hệ: 0973.033.896
36.565.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
 • Giá bán: 36.565.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
Liên hệ: 0973.033.896
43.755.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Đồ Họa Intel Core…
 • Giá bán: 43.755.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2676 V3…
Liên hệ: 0973.033.896
21.985.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2676 V3…
 • Giá bán: 21.985.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2676 V3…
Liên hệ: 0973.033.896
14.590.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2676 V3…
 • Giá bán: 14.590.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2686 V4…
Liên hệ: 0973.033.896
26.990.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2686 V4…
 • Giá bán: 26.990.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
Liên hệ: 0973.033.896
14.590.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
 • Giá bán: 14.590.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
Liên hệ: 0973.033.896
7.890.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
 • Giá bán: 7.890.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
Liên hệ: 0973.033.896
7.846.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
 • Giá bán: 7.846.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
Liên hệ: 0973.033.896
5.990.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
 • Giá bán: 5.990.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
Liên hệ: 0973.033.896
11.890.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2689 V1…
 • Giá bán: 11.890.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V3…
Liên hệ: 0973.033.896
20.990.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V3…
 • Giá bán: 20.990.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V3…
Liên hệ: 0973.033.896
26.840.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V3…
 • Giá bán: 26.840.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V3…
Liên hệ: 0973.033.896
18.454.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V3…
 • Giá bán: 18.454.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V4…
Liên hệ: 0973.033.896
30.155.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V4…
 • Giá bán: 30.155.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V4…
Liên hệ: 0973.033.896
33.803.000 
Còn hàng
Giá Bộ PC Intel Xeon E5-2696 V4…
 • Giá bán: 33.803.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Đồ Họa AMD Ryzen 9…
Liên hệ: 0973.033.896
60.698.000 
Còn hàng
Giá PC Đồ Họa AMD Ryzen 9…
 • Giá bán: 60.698.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Đồ Họa Intel Core i9-10900…
Liên hệ: 0973.033.896
24.114.000 
Còn hàng
Giá PC Đồ Họa Intel Core i9-10900…
 • Giá bán: 24.114.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Đồ Họa Intel Core i9-12900K…
Liên hệ: 0973.033.896
73.397.000 
Còn hàng
Giá PC Đồ Họa Intel Core i9-12900K…
 • Giá bán: 73.397.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Đồ Họa Ryzen 9 5900X…
Liên hệ: 0973.033.896
35.715.000 
Còn hàng
Giá PC Đồ Họa Ryzen 9 5900X…
 • Giá bán: 35.715.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Đồ Họa Ryzen 9 5900X…
Liên hệ: 0973.033.896
53.176.000 
Còn hàng
Giá PC Đồ Họa Ryzen 9 5900X…
 • Giá bán: 53.176.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Đồ Họa Ryzen 9 5950X…
Liên hệ: 0973.033.896
64.086.000 
Còn hàng
Giá PC Đồ Họa Ryzen 9 5950X…
 • Giá bán: 64.086.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Giả Lập Nox Player –…
Liên hệ: 0973.033.896
12.514.000 
Còn hàng
Giá PC Giả Lập Nox Player –…
 • Giá bán: 12.514.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Giả Lập Nox Player –…
Liên hệ: 0973.033.896
12.838.000 
Còn hàng
Giá PC Giả Lập Nox Player –…
 • Giá bán: 12.838.000 
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Giả Lập Nox Player –…
Liên hệ: 0973.033.896
10.863.000 
Còn hàng
Giá PC Giả Lập Nox Player –…
 • Giá bán: 10.863.000 
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Giả Lập Nox Player –…
Liên hệ: 0973.033.896
12.780.999 
Còn hàng
Giá PC Giả Lập Nox Player –…
 • Giá bán: 12.780.999 
 • Bảo hành: 12-36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Nox Player Xeon 2689 |…
Liên hệ: 0973.033.896
9.121.000 
Còn hàng
Giá PC Nox Player Xeon 2689 |…
 • Giá bán: 9.121.000 
 • Bảo hành: 12-36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Workstation Dual E5 2680 |…
Liên hệ: 0973.033.896
19.353.000 
Còn hàng
Giá PC Workstation Dual E5 2680 |…
 • Giá bán: 19.353.000 
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Giá PC Workstation Dual E5 2680 |…
Liên hệ: 0973.033.896
19.403.000 
Còn hàng
Giá PC Workstation Dual E5 2680 |…
 • Giá bán: 19.403.000 
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng